Boka föreläsningar och workshops med oss

Nu har ni möjlighet att möta två av våra konsulenter för samtal och workshops, för att ta reda på hur ni kan utveckla era verksamheter utifrån publikutveckling och arrangörsutveckling. Såväl kommunala kulturförvaltningar som olika typer av konst- och kulturorganisationer berörs ju av frågor inom dessa fält. Vi erbjuder följande kostnadsfria föreläsningspaket om publikutveckling och kulturarrangörens betydelse.

Se nedan för olika paket och upplägg. Varje paket innehåller två delar.
Mötena sker i nuläget via Teams.

Kontakta oss så pratar vi om vad som passar er verksamhet bäst. 

Paket 1a 

  • Publikutveckling – ett strategiskt verktyg för att nå nya målgrupper   
  • Arrangörskap och delaktighet – om att utveckla det lokala engagemanget   

Paket 1b 

  • Publikutveckling – ett strategiskt verktyg för att nå nya målgrupper   
  • Arrangören och platsen – om arrangörens betydelse för sin plats och tvärtom 

Paket 2a 

  • Publiktyper och kulturell segmentering – så definierar du dina målgrupper 
  • Arrangörskap och delaktighet – om att utveckla det lokala engagemanget   

Paket 2b 

  • Publiktyper och kulturell segmentering – så definierar du dina målgrupper   
  • Arrangören och platsen – om arrangörens betydelse för sin plats och tvärtom 

Mer om innehållet 

Publikutveckling – ett strategiskt verktyg för att nå nya målgrupper  

Föreläsning med eller utan workshop. Passar chefer och medarbetare på kulturorganisationer och förvaltningar. 

Publikutveckling är ett verktyg för att skapa en långsiktig och hållbar relation mellan organisationen och publiken. På vilket sätt engagerar sig publiken i er verksamhet? Hur ofta? Vilka är de? Var kommer de ifrån? Hur många är de? Svaren formar ert publikutvecklingsarbete och berättar för er vad ni ska prioritera; fördjupat engagemang, att försöka bredda publiken eller göra den mer diversifierad. Organisationens vision, uppdrag och värderingar är utgångspunkten för att skräddarsy er publikutvecklingsplan.     

Publiktyper och kulturell segmentering – så definierar du dina målgrupper  

Föreläsning med eller utan workshop. Passar chefer och medarbetare på kulturorganisationer och förvaltningar. 

Ett vanligt sätt att definiera målgrupper är att utgå ifrån ålder: barn och unga, unga vuxna, seniorer, etc. I verkligheten är det otillräckligt. Åldern säger inte särskilt mycket om intressen, till exempel. I ett strategiskt publikutvecklingsarbete använder man mer raffinerade sätt för att ringa in sina målgrupper, för att sedan kunna skapa ett utbud som verkligen är relevant för dem. Med en bättre förståelse för folks attityder och värderingar är det lättare att bygga en djupare relation. 

Arrangören och platsen – om arrangörens betydelse för sin plats och tvärtom  

Föreläsning med eller utan workshop. Passar arrangörer och kommuner. 

Att skapa kulturarrangemang är att tillföra en plats mer mening en positiv anledning för människor att mötas, engagera sig, skapa och uppleva. På det sättet bidrar arrangören till en form av platsutveckling. Platsen kan å sin sida också vara en fantastisk tillgång för arrangören. Genom att utgå ifrån platsen och dess resurser kan arrangören hitta ett alldeles unikt uttryck, en platsspecifik identitet, vilket är en tillgång ur publikperspektiv.  

Arrangörskap och delaktighet – om att utveckla det lokala engagemanget  

Föreläsning med eller utan workshop. Passar kommuner. 

Delaktighet och inflytande står högt på agendan i alla kulturplaner. Ett vitalt deltagande och inflytande är viktigt för tilliten i samhället och stärker banden mellan människor. Ett sätt är att bli delaktig och utöva inflytande är att skapa arrangemang. Arrangörer skapar arenor för yttrandefrihet. Att arrangera är att ta kontroll och ansvar för vad som händer lokalt. Vad kan kommunen göra för att skapa en miljö som är gynnsam för kulturarrangörer? 

Föreläsare/workshopsledare 

Johanna Hagerius, konsulent publikutveckling 
Carita Forslund, konsulent arrangörsutveckling 

Se våra kontaktuppgifter nedan. 

Material 

Guide i publikutveckling  
filmer om arrangörskap 
Leas festival (trycksak) 
Publik – En antologi om konst, kultur och utveckling 

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen

Telefonnummer

Johanna Hagerius

Konsulent publikutveckling

Telefonnummer