Arrangörsveckan

Arrangörsveckan är ett årligt återkommande koncept om arrangörer, arrangörsutveckling och publikutveckling. Den äger rum första veckan i december varje år. Under veckan fokuserar vi på och synliggör kulturarrangörer - deras villkor, arbete och värde - ur olika perspektiv.

Under Arrangörsveckan curerar vi ett program med olika teman från flera områden. Veckan brukar innehålla tolvtalet arrangemang, allt från kortare webbinarier till heldagskonferenser.  Som deltagare skräddarsyr du ditt eget program inom arrangörsområdet under veckan.

Helén Liljedal

Konsulent Arrangörsutveckling

Telefonnummer

Johanna Hagerius

Konsulent publikutveckling

Telefonnummer