På Turné

Tillsammans musiksätter vi Sverige. På Turné är ett nationellt samarbetsprojektet som ska stärka och bygga turnéstrukturer i Sverige.

På Turné är en ny nationell turnéstruktur för svenska och internationella artister inom jazz, folk- och världsmusik, kammarmusik och populärmusiken.

Med På Turné vill vi sprida mer musik till fler delar av Sverige. Genom satsningar på publikutveckling breddar och utvecklar vi musikutbudet med publiken och musiken i fokus.

På Turné ökar samverkan mellan det fria musiklivet och institutioner. Vi lägger ihop våra resurser, arbetar tillsammans och lär av varandra – allt med målet att nå en ännu större publik.

Vi som har initierat och driver På Turné är Regional Musik i Sverige (RMS) och Musikarrangörer i Samverkan (MAIS).

Läs mer på På Turnés egen hemsida