Program fredag 12 april

Program Kultur i skolan, lotteri eller garanti, dag 2

09:00-09:15 Vad hände i går?

Parisa Amiri summerar gårdagen och presenterar dagens program: Så går vi vidare!

09:15-09:35 Den lokala superkraften

Kommuner berättar om sina lokala lösningar arbetssätt och varianter modeller på kulturgarantier som tagits fram för att tillgodose alla barns rätt till kultur i skolan.

Kulturell allemansrätt i Malmö

Janne Grönholm (MP), ordförande i kulturnämnden och kommunalråd för kultur och fritid i Malmö stad

Förankring i varje förgrening

Maria Wilhelmsson, kulturskolechef Mölndals stad

Från vallöfte till genomförande

Evelina Rydeker (MP) ordförande kultur- och fritidsnämnden Luleå kommun

Alla elevers Kulturgaranti

Anna-Carin Uggla, samordnare kulturgaranti Simrishamns kommun

 

09:35-09:45 Den regionala rollen

Två exempel på hur regionala aktörer kan spela roll för varje barns rätt till kultur.


Utveckling pågår- Blekingemodellen

Karolina Widerberg (SD), ordförande Kultur- och bildningsnämnden, Region Blekinge

Scenkonstavtal, tillgänglighet och demokrati

Ann Lundberg, chefsproducent Regionteater Väst

09:45-10:00 Statliga satsningar

Exempel på insatser från statligt håll.


Läsfrämjande insatser och Skapande skola

Jenny Löfström Ellverson, ansvarig för Kulturskolecentrum, Kulturrådet

Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd, Skolverket

Kulturarv i skolan

Charlotte Ahnlund Berg, utredare Riksantikvarieämbetet

 

 

10:00-10:15 Kulturlivet och institutionernas roll

Så får alla barn kultur i skolan – En nationell distributionsmodell

Niclas Malmcrona, verksamhetsledare Assitej, en internationell plattform och medlemsorganisation som främjar, sprider kunskap och arrangerar utbyten inom scenkonst för barn och unga. 

Barn hittar kultur

Daniela Kullman, dramatiker, regissör och projektledare

10:15-10:45 Kaffe och arbete

10:45-11:00 Hur gör vi med pengarna då?

Hur blir vi på varje nivå smartare med det vi redan har? Lokala, regionala, statliga och andra fiffiga pengapåsar.

Lisa Haeger, kulturstrateg Boråsregionen

11:00-11:10 Förflyttning till kortseminarierna

11:10-11:30 Fördjupande seminariepass 1

Här kan du läsa mer om kortseminarierna. Klicka på fredagens program och scrolla ner.

 

 • Förankring i varje förgrening Mölndals stad
 • Alla elevers kulturgaranti Simrishamns kommun
 • Kulturell allemansrätt i Malmö Malmö stad
 • Från vallöfte till genomförande Luleå kommun
 • Scenkonstavtal, tillgänglighet och demokrati Regionteater väst
 • Så får alla barn kultur i skolan – En nationell distributionsmodell Assitej
 • Why All Children (and Adults) Deserve More Music! Jimmy Rotheram, England (på engelska)
 • Utveckling pågår - Blekingemodellen Region Blekinge
 • Kulturarv i skolan Riksantikvarieämbetet
 • Barn hittar kultur

11:30-11:50 Paus med mingel, kaffe och macka

11:50-12:10 Fördjupande seminariepass 2

 • Förankring i varje förgrening Mölndals stad
 • Alla elevers kulturgaranti Simrishamns kommun
 • Kulturell allemansrätt i Malmö Malmö stad
 • Från vallöfte till genomförande Luleå kommun
 • Scenkonstavtal, tillgänglighet och demokrati Regionteater väst
 • Så får alla barn kultur i skolan – En nationell distributionsmodell Assitej
 • Why All Children (and Adults) Deserve More Music! Jimmy Rotheram, England (på engelska)
 • Utveckling pågår - Blekingemodellen Region Blekinge
 • Kulturarv i skolan Riksantikvarieämbetet
 • Barn hittar kultur

12:15-12:45 Hur gör vi nu då? En riktning framåt

Samtal på scenen

Moderator Parisa Amiri

Medverkande:

Amanda Lind (MP), Kulturutskottets ordförande

Janne Grönholm (MP), ordförande i Kulturnämnden och kommunalråd för kultur och fritid i Malmö stad

Alex Bergström (S), ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen

Kajsa Hamnén (M), ordförande Skolnämnden Mölndals stad

12:45-13:00 Sammanfattning och hemuppgifter

13:00 Avslutande ord

När ses vi nästa gång?