Presentationer från konferensen

Här hittar du flera av de medverkandes presentationer.

Charlotte Ahnlund Berg

Charlotte Ahnlund Berg arbetar som utredare på Riksantikvarieämbetet. Här hittar du hennes presentation.

Jimmy Rotheram

"From minor to major". Jimmy Rotheram vände resultaten och glädjen på en av Englands sämst presterande skolor. Nu hör skolan till det absoluta toppskiktet. Du hittar hans presentation här.

Jenny Johannisson

Här hittar du Jenny Johannisson, Myndigheten för kulturanalys, presentation.

Sylvia Carlsdotter

Sylvia Carlsdotter, barnrättsstrateg och kulturskolechef i Simrishamn. Här finns hennes presentation om barns rätt till kultur.

Göteborgs universitet: rektors- och lärarutbildningarna

Hur är utbildningarna för blivande lärare och rektorer upplagda, vilka direktiv styr och vilket utrymme finns för kultur och bildning att ta plats? Hur ser de faktiska möjligheterna att utbilda lärar-och rektorsstudenterna ut? Här hittar du presentationen från Göteborgs universitet.

Cecilia Wallerstedt

Cecilia Wallerstedt är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, ger en översiktlig beskrivning av de trender som präglat kultur i skolan de senaste decennierna. Konst och kultur har kunnat motiveras om de varit till nytta för de akademiska ämnena och bidragit till landets konkurrenskraft. Värden som är svårare att mäta, har inte lika lätt att ta plats i dagen skola. Du hittar hennes presentation här.

Mölndals stad: Förankring i varje förgrening

Förankring i alla led är det som får kulturgarantin att funka på riktigt i Mölndal. Men hur samverkar förvaltningarna egentligen med varandra? Hur blir lärarna delaktiga i så väl planering som genomförande? Vilka politiska beslut har fattats? Ta del av presentationen från Mölndals stad här.

Luleå kommun: Från vallöfte till genomförande

Allt började med ett vallöfte 2022 om att införa Kulturgaranti för barn. Två år senare står kommunen inför att förverkliga löftet och verkställa kulturgaranti för barn i åldrarna 4-16 år med start 2024. Här hittar du Luleås presentation.

Regionteater Väst: Scenkonstavtal, tillgänglighet och demokrati

I tio år har Regionteater Väst arbetat med scenkonstavtal. I dessa avtal arbetar teatern med tillgänglighet och deltagande så att alla barn i grundskolan får ta del av scenkonst, oavsett skola eller vilken kommun de bor i. Här hittar du Regionteater Västs presentation.

Assitej: En nationell distributionsmodell

Med inspiration från Norge, föreslår Assitej en nationell distributionsmodell på kulturområdet där departementen för kultur och skola samverkar, så att alla barn och unga garanteras kultur kontinuerligt under sin skoltid. Du hittar deras presentation här.

Blond kvinna, uppsatt hår

Region Blekinge: Blekingemodellen

Blekingemodellen har funnits sedan 1990-talet och är en av få regionala kulturgarantier i Sverige. På konferensen berättade de om hur modellen fungerat sen 1990-talet och om vad nästa steg är.