Bakgrund till konferensen

Vi, liksom många andra, är djupt oroade över bristen på likvärdighet när det handlar om barns rätt till kultur i skolan.  Skolan är den enda arena där alla barn och unga finns, som dessutom har välformulerade mål i styrdokumenten som visar på värdet av kultur och kunskap om olika kulturuttryck. Samtidigt har vi kulturpolitiska mål med samma målsättning. Skola och kultur behöver samtala och samarbeta, på alla nivåer för att realisera dessa målsättningar och för att varje elev ska få det den har rätt till. Och för första gången kommer representanter från skolan och kulturen mötas. Samarbete och långsiktiga hållbara strukturer på kommunal, regional och statlig nivå, tror vi är nyckeln för att stärka barnens rättigheter till kultur. Där ser vi att konferensen kan fylla ett tomrum, en gemensam arena för konstruktiva samtal.