Webbinarier för dig som möter personer som flytt från krig

VGR arrangerar livesända webbinarier som berör teman om att möta personer som flytt från krig.

24 maj kl 10-11 Migrationsrelaterad psykisk ohälsa

Lars Trenning, Kris- och traumamottagningen, föreläste om Posttraumatisk psykisk ohälsa hos vuxna – bemötande i akut fas och Anna Olsson, Flyktingbarnmottagningen, föreläste om Migrationsrelaterad psykisk ohälsa hos barn.

25 maj kl 15.30-16.30 Hälsoundersökningar

Vad är vårdcentralernas ansvar och vad är bra att tänka på när man utför en hälsoundersökning. Anna Aronsson och Lisa Blide, Vårdval Vårdcentral, om vårdcentralerna ansvar gentemot nyanlända flyktingar. Susanne Lundell, som arbetar med Regelverks- och ersättningsfrågor för asylsökande och personer utan tillstånd, om rutiner gällande fakturering och kodning kopplat till målgruppen. Eva Theunis, Flyktingmedicinsk mottagning, om vad som är bra att tänka på när man utför en hälsoundersökning.