Telefonkonsultationer – frågor relaterade till flyktinghälsa

För att underlätta för vårdgrannar, kommuner och Migrationsverket i VGR att få råd vad gäller vårdrelaterade frågor i samband med kriget i Ukraina, finns det möjlighet till telefonkonsultation på följande mottagningar.

Flyktingmedicinsk mottagning

Telefonkonsultationer för frågor gällande migrationsrelaterad ohälsa och vård, varje dag på följande tider:
kl 8:00-8:30 och 15:00-15:30 på telefonnummer 072-172 98 71.

Kris- och traumamottagningen

Telefonkonsultationer för frågor gällande psykisk ohälsa till följd av krig och tortyr på följande tider:
För frågor från läkarkollegor måndag 8:30-9:00.

För frågor vad gäller remisser tisdag kl 16.00 – 16.30, onsdag och torsdag 8:00-8:30, telefonnummer 072-201 76 12.

Flyktingbarnmottagning

Telefonkonsultationer för frågor gällande barn med somatiska och/eller psykiska besvär till följd av krig och flykt, varje dag mellan 8:00-10:00, telefonnummer 070-020 60 26.