För verksamheter med strålning

En förutsättning för att inneha tillstånd för strålningsverksamhet är att lagar och föreskrifter inom området efterlevs.

Externa krav finns på Strålsäkerhetsmyndigheten webbsida. Dessa externa krav ska omsättas i riktlinjer och rutiner som anpassas till verksamheten där verksamhet med strålning bedrivs. 

Västra Götalandsregionen har ett ledningssystem där styrande dokument ger ett stöd för att upprätthålla en god strålsäkerhet i de egna förvaltningarna. Koncerngemensamma styrande dokument utgör grunddokument. Varje lokal förvaltning som bedriver verksamhet med strålning har lokala styrdokument som anger riktlinjer för hur strålsäkerhetsarbetet ska bedrivas, där förvaltningarna ska anpassa styrdokumenten efter den egna verksamheten.

Styrdokument Sjukhusen i Väster (länk till Sjukhusen i Västers intranät)

Styrdokument Sahlgrenska Universitetssjukhus (länk till Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät) 

Styrdokument Skaraborgs Sjukhus (länk till Skaraborgs Sjukhus intranät)

Styrdokument Södra Älvsborgs sjukhus (länk till Södra Älvsborgs sjukhus intranät) 

Koncerngemensamma styrdokument