Egenavgifter

Vid resa med kollektivtrafiken bokar och betalar patienten själv sina biljetter. Egenavgiften är den del av resekostnaden som patienten själv får stå för. Resterande del av resekostnaden kan ersättas. Egenavgift tas ut per enkelresa.

Vid resa med sjukresetaxi betalar patienten endast egenavgift för resan när den är beställd hos Västtrafiks Kund- och resetjänst. 

När flera färdsätt används tas endast en egenavgift ut. Det är den lägsta egenavgiften som ska tas ut.

Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift vid sjukresa.

Färdsätt Egenavgift per enkelresa Övrigt
Kollektivtrafik med buss, tåg,spårvagn, båt 35 kr Avgiftsfri anslutningsresa
Egen bil  125 kr  Milersättning 25 kr/mil
Flyg  200 kr  Avgiftsfri anslutningsresa
Sjukresetaxi, specialfordon, liggande transporter 125 kr  Intyg från vårdgivare/färdtjänsttillstånd krävs