Stöd och utveckling av vårdens processer

Avdelning Stöd och utveckling av vårdens processer arbetar strategiskt för att genomföra systemförändringar för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Vi bidrar till arbetet med dagliga, ständiga förbättringar och medverkar också till att stimulera och accelerera lärandet i organisationen. Målet är att stärka kvaliteten inom hälso- och sjukvården genom att utveckla helhetslösningar som utgår från patienterna. Förändringarna innebär att vi behöver lämna stuprörstänkande och enkla lösningar. Det här gör vi tillsammans med patienter och vårdens olika professioner i samarbete med olika externa aktörer.

Här ser du, delvis, vilka olika områden vi arbetar med just nu.

Regional kunskapsstyrning

Ett system för kunskapsstyrning etableras i alla Sveriges regioner för att säkra en jämlik vård och bästa tillgängliga kunskap.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom området kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Medicinsk redaktion

Styrande dokument inom hälso- och sjukvård bidrar till kunskapsbaserad och högkvalitativ vård i den offentligt finansierade vården i Västra Götalandsregionen.

Länkar och samarbete

Här kan du hitta länkar till och information om våra samarbetspartners och inspirationskällor.

Hanna Svanström

Avdelningschef stöd och utveckling av vårdens processer

Telefonnummer

Kontaktuppgifter avdelning stöd och utveckling av vårdens processer

Erika Ekstrand Adolfsson, regionutvecklare och chefsstöd
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Andreas Hjertén, regionutvecklare 
andreas.hjerten@vgregion.se 

Ann Törnell, regionutvecklare 
ann.tornell@vgregion.se

Carin Svensk, regionutvecklare
carin.svenk@vgregion.se

Carolina Bergerum, regionutvecklare
carolina.bergerum@vgregion.se

Catarina Bremström, medicinsk rådgivare
catarina.bremstrom@vgregion.se 

Fredrik Bärg, regionutvecklare
fredrik.barg@vgregion.se 

Helena Ogink, regionutvecklare
helena.ogink@vgregion.se

Katrin Modig Pallin, regionutvecklare
katrin.modig-pallin@vgregion.se

Karin Andersson, regionutvecklare
karin.ai.andersson@vgregion.se

Karin Lundgren, samordnare
karin.a.lundgren@vgregion.se 

Karin Overgaard, regionutvecklare
karin.overgaard@vgregion.se

Kerstin Hinz, regionutvecklare
kerstin.hinz@vgregion.se

Leena Ekberg, regionutvecklare
leena.ekberg@vgregion.se

Lars Rex, medicinsk rådgivare
lars.rex@vgregion.se 

Linda Dyrendahl, samordnare
linda.dyrendahl@vgregion.se 

Malena Lau, strateg
malena.lau@vgregion.se 

Maria Dahlström Roos, regionutvecklare
maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Maria Gäbel, strateg
maria.gabel@vgregion.se 

Madeliene Hammar, regionutvecklare
madeliene.hammar@vgregion.se

Madelene Parkhagen, regionutvecklare
madelene.parkhagen@vgregion.se

Philipp Meijering, medicinsk rådgivare
philipp.meijering@vgregion.se 

Rickard wass, strateg
rickard.wass@vgregion.se 

Distrubutionslista till avdelningen