Fortbildning för specialistläkare i psykiatri

I samråd med samverkansråd psykiatri erbjuds regionens psykiatriker fortlöpande kompetensutveckling av Utbildnings- och fortbildningskansli inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa utifrån uppdrag av Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare som har övergripande ansvar för alla olika diagnos- och kompetensområden

Specialistläkarnas utbildningsutbud

Fortbildningsdagar och kurser arrangerade av Utbildnings- och fortbildningskansli för läkare inom psykiatrin i VGR - Kunskapsstöd för psykisk hälsa finns i utbudskatalogen Totara lärportal - filtrerat via denna länk

Utbildnings- & fortbildningskansli för läkare inom psykiatrin i VGR:

Funktionsbrevlåda: metis.vgr@vgregion.se

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare

Denada Aiff

Medicinsk rådgivare/Regional studierektor specialister psykiatri