Nyhetslista

Nyheter

 • Bidrag 2024 för externa kurser och konferenser

  Nya medel beviljade för 2024! Operativa hälso- sjukvårdsnämnden har avsatt 3,5 miljoner kronor 2024 för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare anställda i VGR.

 • SFAM:s Torsdagsmöten

  Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till efterföljande nationell kollegial dialog för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

 • Fortbildning om den äldre patienten

  Geriatriskt intresserade allmänläkare inbjudes att delta i RFRs fortbildning för geriatriker i regionen.

 • Allmänläkardygnet 2024

  Allmänläkardygnet 2024 kommer gå av stapeln 16-17 november. Håll utkik när anmälan öppnar i vår.

 • Mitt-i-ST-värderare sökes!

  Sedan 2021 har anmälningstakten till Mitt-i-ST mer än fördubblats. SFAM har behov av fler värderare/examinatorer. Är du intresserad?

 • Kollegial dialog online

  SFAM har lanserat en ny modell för fortbildning: Kollegial dialog online. Både ST-läkare och färdiga specialister är välkomna att delta. Nyfiken? Läs mer här.

 • Månadens utbildningsfilm

  Här hittar du länk till tidigare Månadens utbildningsfilmer.

 • Nya utbildningar

  REK-dagen, Migränutbildning, Basutbildning MI

 • VGR-föreläsningar

  Länk till tidigare VGR-föreläsningar.