Ersättning 2024 för uppföljning av psykisk ohälsa med vårdsamordnare

Uppdaterad:
Publicerad:

Västra Götalandsregionen har funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa. I Krav- och kvalitetsbok för vårdcentraler 2024 finns detta beskrivet under avsnitt 2.2.7. För de patienter som behöver, eller vill, ska fast vårdkontakt och vårdsamordnare erbjudas.

En patientgrupp som särskilt ska beaktas för att tillgodose tillgänglighet och kontinuitet är personer med depression, ångestsyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Vårdcentraler som infört funktionen och har en anställd vårdsamordnare kan under 2024 få ersättning. Vårdsamordnaren ska ha genomgått en kvalitetssäkrad utbildning om 7,5 hp, med godkänt resultat.

Ersättningsgrund är patientbesök vid vårdsamordnarens första eller avslutande besök. Åtgärdskodning görs som vanligt med KVÅ-kod UV119.

Ersättningen under 2024 baseras på första halvåret, och består av följande:

  • Grundbelopp på 60 000 kr, för vårdcentraler med utbildad vårdsamordnare, och som haft uppföljning av patienter med psykisk ohälsa, och registrerat detta enligt KVÅ-kod UV119.
  • Prestationsersättning därutöver på 15 kr per listningspoäng, och där besök/längre distanskontakt registrerats enligt KVÅ-kod UV119. För att få ersättning ska vårdsamordnaren under första halvåret 2024 ha haft besök/längre distanskontakt som motsvarar kvalificerad hälso- och sjukvård har utförts på distans, se tillämpningsanvisning nedan av antalet patienter enligt tabell:

Antal listade

Antal patienter med besök

- 4 000

10

4 001 - 8 000

15

8 001 - 12 000

20

12 001 - 16 000

25

16 001 -

30

 

Tillämpningsanvisning Vårdval Vårdcentral registrering av distanskontakter (vgregion.se)

Utbetalning av ersättning kommer att ske under senare delen av hösten 2024.

Kontakt vid frågor:
Susanne Gustafsson
susanne.gustafsson@vgregion.se