Ersättning 2022 för uppföljning av psykisk ohälsa med vårdsamordnare

Uppdaterad:
Publicerad:

Västra Götalandsregionen har funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa. I Krav- och kvalitetsbok för vårdcentraler 2022 finns detta beskrivet under avsnitt 2.2.6. För de patienter som behöver, eller vill, ska fast vårdkontakt och vårdsamordnare erbjudas.

En patientgrupp som särskilt ska beaktas för att tillgodose tillgänglighet och kontinuitet är personer med depression, ångestsyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Vårdcentraler som infört funktionen och har en anställd vårdsamordnare kan under 2022 få ersättning. Vårdsamordnaren ska ha genomgått en kvalitetssäkrad utbildning om 7,5 hp, med godkänt resultat.

Ersättningsgrund är patientbesök. Med anledning av covid-19 kan vårdsamordnarens första eller avslutande besök ersättas med ett längre telefonsamtal/digital kontakt. Åtgärdskodning görs som vanligt med KVÅ-kod UV119.

Ersättningen under 2022 baseras på första halvåret, och består av följande:

  • Grundbelopp på 60 000 kr, för vårdcentraler med utbildad vårdsamordnare, och som haft uppföljning av patienter med psykisk ohälsa, och registrerat detta enligt KVÅ-kod UV119.
  • Prestationsersättning därutöver på 15 kr per listningspoäng, och där besök/längre distanskontakt registrerats enligt KVÅ-kod UV119. För att få ersättning ska vårdsamordnaren under första halvåret 2022 ha haft besök/längre distanskontakt av antalet patienter enligt tabell:
Antal listade Antal patienter med besök
- 4 000 10
4 001 - 8 000 15
8 001 - 12 000 20
12 001 - 16 000 25
16 001 - 30

 

Utbetalning av ersättning kommer att ske under senare delen av hösten 2022.

Kontakt vid frågor:
Susanne Gustafsson
susanne.gustafsson@vgregion.se