Presentationer

Presentationer

2020 - Presentation av vårdsamordnare i VGR på Sveriges kommuners och regioners webbinarium
Vårdsamordnare introduktion 
- Irene Svenningsson, Docent, Distriktssköterska, Göteborgs Universitet, Primärvård FOU Fyrbodal.

Psykisk ohälsa med fokus på stressrelaterad psykisk ohälsa
- Cecilia Björkelund, senior professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Vårdsamordnare implementering
- Christina Möller, Regionutvecklare 

Presentation av vårdsamordnarfunktionen på Nationell Primärvårdskonferens 2019
Vägen till en bra vård m vårdsamordnare psykisk ohälsa
- Christina Möller, Regionutvecklare, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
- Irene Svenningsson, Docent, Distriktssköterska, Göteborgs Universitet, Primärvård FOU Fyrbodal
- Anna Holst, Med dr, specialistläkare allmänmedicin, Backa vårdcentral, Göteborg