Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslutet om Krav- och kvalitetsbok 2024

Publicerad:

Tidigare har förfrågningsunderlagen (Krav- och kvalitetsbok) för vårdvalen i Västra Götalandsregionen (VGR) beslutats av regionfullmäktige. Från och med 2024 kommer Krav- och kvalitetsbok i stället att beslutas av den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) i VGR.

Detta är ett led i att förenkla den nuvarande administrationen och är möjligt då det är en ny politisk organisation i VGR sedan 2023.

OSN kommer att besluta om Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2024 samt Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2024 den 27 september.

Kontakt vid frågor om ärendeberedning:

Mink Pho-Ngam Karlsson
mink.karlsson@vgregion.se

Kontakt vid frågor om Krav- och kvalitetsbok:

Anna Lindström
anna.lindstrom@vgregion.se