Inspirationswebbinarium om prioriteringar

Publicerad:

Välkomna på inspirationswebbinarium om hur prioriteringar kan hjälpa medarbetare i primärvården att klara vardagen och minska etisk stress över alla de förväntningar som kommer med kunskapsstyrningens nya kunskapsstöd men som inte kan uppfyllas.

Nya kunskapsstöd ökar uppdraget för primärvården. Det blir fler och fler vårdförlopp och vårdprogram som alla innebär en ambitionshöjning och förväntan på nya arbetssätt. Primärvården har en viktig roll i många. Varje enskilt förlopp är behjärtansvärt för de patienter som berörs. Via PrimärvårdsKvalitets indikatorer, där vi mäter primärvårdens insatser, synliggörs helheten och mängden, vilket man inte ser när man tittar på ett förlopp i taget. 

Hur ska vi förhålla oss till allt nytt som förväntas att vi ska göra? Hur kan den etiska plattformen för prioriteringar och modellen för horisontell prioritering hjälpa oss? 

Vi har bett företrädare för ett par vårdförlopp presentera varför ”deras” insatser ska prioriteras och så kommer vi att översiktligt presentera prioriteringsprinciperna från HSL och den nya modellen för horisontell prioritering. Inbjudna talare hjälper oss att diskutera hur prioritering kan göras. Syftet med webbinariet är att tillsammans se nya möjligheter.

Mer information och anmälan - SKR/PrimärvårdsKvalitet