Förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Uppdaterad:
Publicerad:

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) har fattat beslut om en ny version av Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2024. Denna version (version 2) kommer att vara giltig från och med den 1 augusti 2024.

  • En administrativ avgift införs i samband med att en rehabenhet begär rättning av felaktig indata som innebär att rehabenheten kan bli ersättningsskyldig för rättelsen med en avgift om 25 000 kronor i engångskostnad.
  • Avtalstexten som reglerar möjliga sanktioner i samband med
    eventuella överträdelser förändras.
  • Några redaktionella förändringar av texter är aktuellt. Främst för begriplighet och funktionalitet samt viss språklig förändring.

Här finns de nya texterna i Krav- och kvalitetsbok 2024.  De redovisas i tabell tillsammans med de textavsnitt som kommer att ersättas.

Här kan du ta del av alla möteshandlingarna från OSNs sammanträde den 27 mars 2024.