Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2022-05-05

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Nytt informationsmaterial om ensamhet
  • Formuläret Frågor Om Våld (FOV) är validerat
  • Styrande dokument och kunskapsstöd
  • Inbjudningar och utbildningar

  • Sortiment för hög brukarvikt – samlad lista

  • Rekommendation gällande produkter för diagnostisering av förmaksflimmer genom egenregistrering
  • CIMA - app för digital bildöverföring
  • Inbjudningar och utbildningar