Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2021-11-04

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

  • All information och marknadsföring ska godkännas före publicering
  • Pengar att söka för stärkt jämlik vård
  • Styrande dokument och kunskapsstöd

  • Inbjudningar och utbildningar

  • Närområden i Göteborg fortsätter enligt de tio tidigare stadsdelarna även under 2022
  • Informationsmöte förändringar i uppdraget äldre med fokus på läkarmedverkan för vårdcentraler
  • Utbetalning av introduktionsfinansiering för Xarelto (rivaroxaban) vid perifer artärsjukdom
  • Information till förskrivare av stomiprodukter i Västra Götaland
  • Avgiftsfri vaccination av säsongsinfluensa för riskgrupper i samband med vaccination mot covid-19
  • Intresseanmälan - medicinskt sakkunnig i regional redaktion för nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)