Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2021-03-11

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Tillfällig förändring av vissa patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19​
 • Se lanseringskonerens för VIP adhd i efterhand
 • Styrande dokument
 • Inbjudningar och utbildningar

 • Ny åtgärd för återtag av TENS från 1 april
 • Registrering av diagnos vid behandling av sjukdom eller symtom orsakade av covid-19
 • Nationella patientenkäten - resultat i Hugin i slutet av mars

 • Fel i ersättningen för vaccination av säsongsinfluensa för riskgrupper och personer 65 år och äldre
 • Primärvårdens telefonmätning VT 2021
 • Webbinarium för genomgång av IT-stödet för Vårdval Vårdcentral
 • Välkommen att ta emot en eller flera psykologkandidater under höstterminen 2021
 • Digitalt stöd i arbetet mot beroendeutveckling
 • 1177 Vårdguiden informerar om vårdsamordnare psykisk ohälsa
 • Allt fler patienter nöjda i primärvården