Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2020-10-01

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Riktlinjer kring det fria vårdvalet och information/marknadsföring
 • Balansera mera vecka 40
 • Sök projektanslag för FoU!
 • Utlysning: Ekonomiskt stöd FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
 • Ny utbildningschef för studierektorsenheten
 • Tillsammansihöst.se - en digital mötesplats
 • FaR-dag 2020: Fysisk aktivitet och covid-19
 • Inbjudan till webbinarium om självskadebeteende

 • Påminnelse: Genomgång av ersättningssystemet och registrering för Vårdval Rehab

 • Lägesrapport provtagning covid-19
 • Ny regional KVÅ-kod för Vaccination av riskgrupper
 • Adalat tabletter avregistreras 1 oktober
 • Primärvårdens telefonmätning HT 2020
 • Simulering av effekter vid förändrad beräkningsmetodik för ACG
 • Viktig information till remittenter som skickar SVF-remisser till SU
 • Välkommen att ta emot en eller flera psykologkandidater under vårterminen 2021
 • Klinisk kemi på SU byter analysmetoder
 • Regionala medicinska riktlinjer:
 • Nya indikatorer och målnivåer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom
 • Pilotprojekt Smittspårning online