Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2024-04-18

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Beslut Krav- och kvalitetsbok 2024 version 2
 • Nyligen införda PSV i primärvårdsversion: Depression hos vuxna och Smärta - långvarig hos vuxna
 • Material till väntrum om rätten till ett gott bemötande
 • Dokumenterad överenskommelse - Patientkontrakt inom hälso- och sjukvård
 • Vårens ALF-utlysningar
 • Påminnelse: Utbildningsinsats i in- och utskrivningsprocessen och SAMSA it-tjänst
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Rehab:
 • Hjälp att välja frågeformulär

  Vårdcentral:
 • Information om införandet av listningstjänst 2.0
 • Lymfödemmottagningen i Göteborg flyttar till Högsbo närsjukhus
 • Akutmottagning Gynekologi på SU inför nytt arbetssätt
 • Många valde att vaccinera sig mot influensa – samvaccination ett vinnande koncept