Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2024-04-04

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Hugin och Munin ersätts med Kvalitetsindikatorer i Primärvården
 • Påminnelse: Förändrade patientavgifter från 1 april 2024
 • Utbildningsinsats i in- och utskrivningsprocessen och SAMSA it-tjänst
 • Påminnelse till dig som remitterar: informera patienten om vårdgarantin
 • Ny rutin vid kränkning mot patient och närstående
 • Kloka kliniska val med stöd av checklista för höft- och knäledsartros
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Fördelning av läkarstudenter hösten 2024 
 • Utbildning Vårdsamordnare psykisk ohälsa 7,5hp nu öppen för anmälan 
 • Uppföljning av för tidigt födda barn i intermediärrisk - lokal rutin 
 • Faxrutin SVF-remisser inom cancer
 • rTMS effektiv behandlingsmetod vid depression
 • Västra Götalandsregionen levererar data till BHVQ 
 • Möjlighet att delta i undervisning på läkarprogrammet