Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2023-11-30

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Driftstart Millennium för privata vårdgivare flyttas från etapp 1 till etapp 2
 • Utbildare inför driftsättning Millennium
 • Ny funktion i SAMSA: Bifoga filer
 • FaR-implementering med ekonomiskt stöd till din enhet
 • Sex på arbetstid om etik
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Information från Central barnhälsovård
 • Nytt avtal inom ortopedi
 • Fokus på skola och elevhälsa för VIP psykisk hälsa
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar