Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2023-11-16

Uppdaterad:
Publicerad:

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Nytt nätverk om hälsoundersökningar av asylsökande
 • Publicerad forskning från FoU primär och nära vård
 • Centrum för fysisk aktivitet får regionalt uppdrag
 • SU tar över den specialiserade smärtvården från Smärthjälpen
 • Lärportalen stängd 5-6 december

  Rehab:
 • Inbjudningar och utbildningar
 • Registrering av vårdplaneringsmöte i samband med utskrivning från slutenvården och dokumentation i SAMSA
 • Vägledning om ansvar för rehabilitering och habilitering
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Kostnadsansvar vid remittering för DEXA-undersökning
 • Beställning av Pneumovax
 • Sammanfattande registreringsanvisningar för vaccinationer som genererar ersättning Vårdval Vårdcentral
 • Bra att veta vid förfrågningar från Försäkringskassan
 • Testning för prostatacancer fortsätter under 2024
 • Inbjudningar och utbildningar