Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2023-09-07

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Påminnelse: FoU-medel till patientnära forskning och utvecklingsarbete
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Rehab:
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral: 
 • Ny upphandling av vacciner i barnvaccinationsprogrammet från 1 september 2023
 • Nytt avtal om psykiatrisk öppenvård för vuxna
 • Regiongemensam informationskampanj om screening för tidig upptäckt av cancer
 • Nyheter från länsgemensamt uppdrag Nationella vård- och insatsprogram, psykisk hälsa
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar