Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2022-12-01

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Ny regional medicinsk riktlinje för cancerrehabilitering
  • Nytt från Regionalt processteam smärta
  • Höjda patientavgifter från årsskiftet

    Vårdcentral:
  • Vaccination mot pneumokocker för riskgrupper och de som fyller 75 år under 2022 startar 1 december
  • Avveckling av Svevac och införande av nytt journalsystem för registrering av vaccinationer
  • Rethink hiv – kampanj under december
  • Inbjudningar och utbildningar
  • Support för CIMA-uppkoppling