Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2022-04-06

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Hälsocoach Online blir permanent verksamhet
 • Förtydligande - Avtal med Capio Movement AB och GHP Ortho Center om övrig ortopedi
 • 1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  IOP:
 • Rekrytering av sms-livräddare i hela regionen

  LOL / LOF:
 • Återgång till ordinarie uppföljning
 • Ny medarbetare
 • Nya avtal / vårdgivare

  LOU:
 • Avtal om mammografiscreening och klinisk radiologisk bröstdiagnostik