Nyhetsbrev vårdgivarnytt privata vårdgivare 2022-02-11

Nyheter och information som berör flera avtalsområden:
Upphävning av tillfälliga beslut om sjukreseregler med anledning av covid-19  
Beslut efter diagnosgranskningar
Filer för fast läkarkontakt 
Information om förändring av vårdutbud - diabetesvården vid Aleris Närsjukhus i Strömstad, Lysekil och Bäckefors 
Primärvårdsrapporten 2021 
Mjuk knäortos och mjuk nackkrage blir egenansvar 
Ersättning för digitala vårdkontakter 
Förteckning över LOL/LOF på Vårdgivarwebben 

Styrande dokument och kunskapsstöd:
Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri 
 Tidig understödd utskrivning från sjukhus med rehabilitering i hemmet efter stroke 
Överföring av medicinsk vård från barn- och ungdomshabilitering till vuxenvården 
Utmattningssyndrom 
Ansvarsfördelning och samverkan mellan barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering

Utbildningar:
Introduktionsutbildning dag 1 för rehabiliteringskoordinatorer 
Grundläggande psykoterapiutbildning - inriktning kognitiv beteendeterapi HT 2022 
KBT-booster OCD start från 8 mars med fysiskt tillfälle 13 april 

Mest för vårdval vårdcentral:
Justering av ersättning till vårdcentralerna efter omkörning av data 
Ersättning för målrelaterad ersättning för täckningsgrad 
Vaqta upphandlat vaccin mot Hepatit A från 1 februari 2022 

Här kan du läsa nyhetsbrevet.