Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2022-03-24

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Vård av personer från Ukraina
 • Donationer från privata vårdgivare
 • Utlysning: Två miljoner för mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård
 • Nytt avtal inom vuxenpsykiatri
 • Till förskrivare av läkemedel
 • Inbjudningar och utbildningar

  LOL / LOF:
 • Nya avtal / vårdgivare

  LOL:
 • Skyldighet att lämna uppgifter till hälsodataregister