Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2022-03-10

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Återinförande av regional KVÅ-kod för rutinmässiga frågor om våld i nära relationer
  • Inbjudningar och utbildningar