Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2022-01-13

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Fortsatt ersättning för digitala vårdkontakter
 • Socialmedicinsk mottagning i Göteborg för personer som avtjänar kriminalvårdsåtgärder
 • Tillfälliga förändringar av vissa patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  LOF:
 • Inbjudningar och utbildningar

  LOL / LOF:
 • Nya avtal / vårdgivare

  LOL/LOU:
 • Inbjudningar och utbildningar