Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2021-12-16

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Information angående eFrikort
  • Utbildningsmaterial - Socialstyrelsen i samarbete med VKV
  • Regionhälsan tar över mödrahälsovård i Stenungsund
  • Förteckning kring remisskrav uppdaterad
  • Ny stödgruppsverksamhet i Borås/Sjuhärad för barn som förlorat en förälder
  • Ökat stöd kring självskadebeteende och ätstörningar
  • Styrande dokument och kunskapsstöd

    LOF:
  • Nya avtal / vårdgivare