Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2021-10-07

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Nytt avtal skrivs med Smärthjälpen Sverige AB
 • Inbjudningar och utbildningar

  IOP:
 • Samverkan med Röda Korset kring vård och stöd till flyktingar

  LOL:
 • Nya / avslutade avtal

  LOU:
 • Beslut om tillfällig förändring av bisyssloreglerna