Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2021-07-01

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Modell för uteblivna besök inom hälso- och sjukvården
  • Utökat ansvar för hälso- och sjukvården med anledning av nya Barnfridsbrottet
  • Ny riktlinje reglerar marknadsföring av hälso- och sjukvårdstjänster
  • Styrande dokument och kunskapsstöd
  • Inbjudningar och utbildningar


    LOL/LOU:
  • Styrande dokument och kunskapsstöd
  • Inbjudningar och utbildningar

  • Nu gör vi sommaruppehåll