Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2021-06-03

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Omsorgpsykiatrisk mottagning ett stöd för patienter i hela regionen
  • Påminnelse: Rörelsenyckeln - ett informationsmaterial om fysisk aktivitet
  • Styrande dokument och kunskapsstöd
  • Inbjudningar och utbildningar

    LOL och LOF:
  • Gemensamt förslag kring nationellt system för småskalig hälso- och sjukvård