Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2021-05-20

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Nytt avtal avseende ögonbottenfotografering
 • Påminnelse: Remittering till vårdgivare med upphandlade vårdavtal (LOU) och till läkare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL)
 • Påminnelse: Viktigt för dig som remitterar: fråga patienten om vårdgarantin
 • Remiss för magnetkameraundersökning i narkos
 • Anslutning till e-tjänsten Journalen
 • Ladda ner bilder till väntrums-TV
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Nya avtal / vårdgivare

  LOL/LOF:
 • Dialogmöten med Göteborgs Privatläkarförening (GPLF)
 • Manuela Löfving avslutar sin anställning på Koncernkontoret