Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2021-02-25

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

Nyheter och information som berör flera avtalsområden:

  • LPT-vård och nya blanketter
  • Rörelsenyckeln – patientinfo, introfilm och väntrums-tv
  • Telefonlinjen för våldsutövare – nu blir den nationell
  • Nya avtal / vårdgivare
  • Inbjudningar

LOU (Lag om offentlig upphandling):

  • Rapportering av tillgänglighet i specialistvården