Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2023-05-18

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Innehåll:

 • Tilläggsinformation gällande nästa generation av SITHS
 • 1177 e-tjänster - begränsad bemanning
 • Påminnelse till dig som remitterar: informera patienten om vårdgarantin
 • Disputationer våren 2023
 • Inbjudningar och utbildningar

  LOF och LOL:
 • Bokstavsutredningen "Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet" avslutad
 • Tilldelning ersättningsetableringar

  LOL och LOU:
 • Nya avtal inom kardiologi, neurologi och ortopedi

  LOU:
 • Ny webbeställning för ambulans och liggande sjuktransport