Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2023-02-09

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Regional rutin för sms-påminnelser
 • Påminnelse till dig som remitterar: informera patienten om vårdgarantin
 • Ny webbutbildning för att arbeta med brukarinflytande inom psykisk hälsa
 • Inbjudningar och utbildningar

  LOF:
 • Inbjudningar och utbildningar

  LOF / LOL:
 • Nya avtal / vårdgivare

  LOL / LOU:
 • Inbjudningar och utbildningar