Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2022-10-20

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller:

  • NU-sjukvården tar över driften vid närsjukhus
  • Styrande dokument och kunskapsstöd

    LOF / LOL:
  • Förtydligande gällande utbildningar om våld i nära relationer

    LOU:
  • Nya avtal inom assisterad befruktning