Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2022-08-25

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Reviderade blanketter för begäran om hjälp/biträde av polis
 • Inbjudningar och utbildningar

  IOP / LOU:
 • Påminnelse: Avstämning lokal handlingsplan suicidprevention

  LOL / LOF
 • Nya avtal / vårdgivare

  LOU :
 • Nytt avtal inom gynekologi – öppen och sluten vård