Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2022-06-16

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Beslut om ersättning för digitala vårdkontakter löper ut
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar
 • Kompetensutveckla med Lärportalen

  LOL / LOF:
 • Uppföljningar samt direktupphandlade avtal
 • Nya avtal / vårdgivare

  LOU / LOL:
 • Uppdaterad information om nytt avtal inom vuxenpsykiatri