Vårdgivarnytt- privata vårdgivare 2022-05-19

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Nytt inloggningsförfarande i PPM-databasen
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  IOP / LOU:
 • Avstämning av arbetet med regionala insatser inom Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 2020-2025

  LOL / LOF:
 • Utredning kring ny modell som ska ersätta nationella taxan
 • Nya avtal / vårdgivare

  LOL / LOU:
 • Styrande dokument och kunskapsstöd