Vårdgivarnytt - privata vårdgivare 2022-05-05

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Nytt informationsmaterial om ensamhet
 • Formuläret Frågor Om Våld (FOV) är validerat
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  LOL / LOF:
 • Nya avtal / vårdgivare

  LOL / LOU:
 • Rekommendation gällande produkter för diagnostisering av förmaksflimmer genom egenregistrering
 • Inbjudningar och utbildningar