Viktig information om Pascal

I samband med Pascal senaste release (3.0) har det inkommit synpunkter från en del användare gällande en funktionalitet som har funnits i produkten sedan ca 10 år tillbaka.

När nya dospatienter registreras görs befintliga förskrivningar om av E-hälsomyndigheten till vid behovs recept. Det får till följd att vid behov rutan blir förifylld.
I Pascal får förskrivaren upp en stor informationsruta om att recepten måste ses över. Innan detta är gjort syns recepten markerade i orange för att ytterligare uppmärksamma förskrivaren på detta.
I Pascal har dessa varit ”markerade” och förifyllda som ”vid behov” . 

Två allvarliga fall har kommit till vår kännedom som är anmälda till Läkemedelsverket och Inera håller med om de synpunkter som har framförts då vi också har sett ett behov av att ändra denna funktionalitet. När användarna framförde deras synpunkter kring de risker som fanns förknippad med funktionaliteten prioriterades därför detta ärende upp.

Följande korrigerande åtgärder har genomförts 20240605:

  • VB-kryssrutan i gränssnittet endast kommer vara förifylld om det i doseringstexten antingen finns texten "VB" eller "Vid behov".
  • Läkaren kommer inte behöva klicka ur vid-behovs rutan när hen ändrar förskrivningarna för ny dospatient när "VB" eller "Vid behov" inte finns med i doseringstexten.

Hälsningar, Pascalförvaltningen Inera