Förändring i behörigheter för Pascal, efter säkerhetshöjande åtgärd hos Inera

Inera har meddelat att efter en säkerhetshöjande åtgärd kommer det krävas utökad yrkeskod AD för icke legitimerad personal som loggar in i Pascal som Administratör av dospatienter.
Åtgärden är redan utförd av Inera vilket innebär att icke legitimerad personal med den rollen just nu inte kommer in i Pascal.

Vi i tjänsteområdet ordination och förskrivning arbetar tillsammans med KiV-förvaltningen för att hitta en lösning på detta problem då det inte går att tilldela den utökade yrkeskoden AD just nu i KiV.