Samlat stöd för patientsäkerhet

Alla bär ett gemensamt ansvar för att vården ska vara så god och säker som möjligt.